Vítejte na oficiálních stránkách Hasičů obce Rymice

Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu Zlínského kraje 5 km severozápadně od Holešova v nadmořské výšce 214 m n. m. na rozloze 551 ha. V současné době mají Rymice 602 obyvatel.

Sbor čítá ke dni 1.8. 2020 celkem 61 členů. Z toho 26 mužů, 15 žen, 20 mladých hasičů. V roce 2019 náš sbor oslavil 130 let od svého založení.

Zřizovatelem zásahové jednotky je obec Rymice. Dle systému plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany (JPO) JSDH Rymice přísluší do kategorie JPO V. To značí, že jednotka zajišťuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu ( 4 hasiči) nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Seznam akcí na rok 2020


Z DŮVODU EPIDEMIE KORONAVIRU NENÍ JISTÉ, KTERÉ AKCE SE USKUTEČNÍ

27.10.    LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
24.12.   VÁNOČNÍ TROUBENÍ

AKTUALITY


Pozvánka na členskou schůzi SDH

Starosta dobrovolných hasičů

Svolává na pondělí 14. září 2020 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná!

Začátek jednání v 18. 00 hod. OÚ Rymice

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Zhodnocení události ve sboru srpen - září

3) Příprava akcí do konce roku

4) Různé

5) Závěr

Prosím Vás o Vaši účast Fuksa Josef starosta hasičského sboru

Nová bezplatná linka ke koronaviru je 1212 linky 155 a 112 používejte jen případě ohrožení zdraví.

⛔ Krajská hygienická stanice pro Zlínský kraj ⛔
577 006 759
724 221 953

denně 7 - 19


+420 603 787 212

sdhrymice@seznam.cz

Instagram

PARTNEŘI