Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě

Jak se chovat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala, nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení, nebo zranění osoby, nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (zákon č. 361/200Sb.).

Jak se chovat při dopravní nehodě

 • Zachovejte klid
 • Zkontrolujte, zda některý z účastníků autonehody není zraněn (pohledem, poslechem, pohmatem), v případě, že ano, volejte záchranku a poskytněte do jejího příjezdu první pomoc
 • Zabezpečte, tj. označte místo dopravní nehody, výstražním trojúhelníkem, aby nedošlo k dalším následným nehodám
 • Je-li to možné, odejděte po zajištění dopravní nehody, mimo pozemní komunikaci, aby Vás okolo jedoucí vozidla případně nesrazila
 • Mějte v autě formulář Záznam o dopravní nehodě, který slouží k dokumentaci dat i okolností nehody, a to pro účel rychlejšího vyřízení náhrady škody

Dopravní nehoda, u které jste účastníkem

Níže uvedenými kroky a postupy se můžete samozřejmě řídit, pokud se Vám stala menší autonehoda, v případě, že budete například omráčeni, v bezvědomí, je jasné, že o sobě vědět nebudete a naopak Vám některý jiný řidič pomůže.

Postup při Vaší autonehodě krok za krokem

 • Zjistěte, zda z Vašeho vozidla, v případě nárazu, neuniká palivo, které by mohlo případně způsobit požár. V případě, že ano, nebo si nejste jisti, raději odpojte konektory z autobaterie, čímž významně snížíte riziko případného vznícení požáru. Pamatujte také, že u benzínu je toto riziko větší, než u aut na naftu.
 • V případě, že s někým cestujete, prověřte, zda některý z Vašich pasažérů není zraněný. Je-li některý ze spolujezdců zraněný, volejte ihned 155 nebo 112 a poskytněte mu/jim první pomoc, než přijede záchranka. Důležité je, abyste nejdřív ošetřili ty spolujezdce, kteří jsou v bezvědomí, krvácejí. Při ošetření mají přednost vždy ti, kteří jeví známky vážnějšího zranění.
 • Je-li některý pasažér v autě zaklíněný a hrozí, že dojde k požáru auta, rozhodně se ho snažte vyprostit, a to i za cenu, že mu tím způsobíte zhoršení dosavadního poranění.
 • Jakmile zajistíte místo havárie, snažte se odejít ze silnice do bezpečí, například na travnatý svah u silnice. Nepřebíhejte však napříč dálnici, ani nečekejte na příjezd pomoci u svodidel. Mohlo by totiž dojít k případnému nárazu do Vašeho vozidla, čímž by se Vaše zranění, nebo zranění spolujezdců zhoršilo.

Dopravní nehoda, u které jste svědkem

 • V případě, že jste viděli, že se někomu stala autonehoda, nebo přijedete na místo autonehody:
 • Zastavte bezpečně Vaše vozidlo tak, aby nebránilo dalším vozidlům k projetí a nedošlo k případné následné další nehodě, tj. nabourání Vašeho vozidla.
 • Zkontrolujte zdravotní stav účastníků dopravní nehody. Je-li některý z nich zraněn, volejte ihned 155 nebo 112 a poskytněte mu/jim první pomoc, než přijede záchranka. Důležité je, abyste nejdřív ošetřili ty spolujezdce, kteří jsou v bezvědomí, krvácejí. Při ošetření mají přednost vždy ti, kteří jeví známky vážnějšího zranění.
 • Je-li některý pasažér v autě zaklíněný a hrozí, že dojde k požáru auta, rozhodně se ho snažte vyprostit, a to i za cenu, že mu tím způsobíte zhoršení dosavadního poranění.
 • V případě, že nehrozí, že by došlo k případnému vzniku požáru, nehýbejte se zraněným, abyste mu například nepoškodili páteř, či jiná další zranění.

Postup při Vaší autonehodě dle zákona

 • Neprodleně zastavte Vaše auto
 • Zdržte se požití jakéhokoliv alkoholického nápoje i jiných návykových látek (léků apod.), a to po dobu, než dojde ke zjištění, zda jste před jízdou, případně během jízdy požili alkohol, jinou návykovou látku
 • Učiňte taková opatření, aby nedošlo k dalšímu vzniku škody na osobách, věcech

Smysl první pomoci

 • Zachování životních funkcí
 • Zabránění zhoršení zdravotního stavu
 • Poskytnutí nezbytné péče zraněným, a to do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Právní důsledky, když neposkytnete první pomoc

 • Neposkytnete-li potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, a můžete pomoci bez nebezpečí pro sebe nebo jiné osoby, budete potrestáni odnětím svobody, a to až na jeden rok.
 • Pokud jste řidičem dopravní nehody, a po této nehodě, na kterou máte účast, neposkytnete osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, i když můžete pomoci bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, budete potrestáni odnětím svobody, a to až na tři léta, nebo zákazem činnost.

Hlášení dopravní nehody

Jak je to s oznamovací povinností u hlášení nehod? Od prvního ledna roku 2009 došlo ke zvýšení limitu škody oznamovací povinnosti u dopravních nehod. Nemusíte volat policii v případě, že výše škody nepřekročí částku 100 000 Kč. U menší nehody, respektive spíše drobného ťuknutí, to nebude problém poznat, že výše částky se na zmiňovanou nevyšplhá. Ovšem u větší autonehody, pokud zrovna nejste expertem nebo zaměstnancem pojišťovny apod., těžko poznáte, na kolik se daná částka vyšplhá.

V případě, že budete nehodu policii hlásit, nemanipulujte s vozidly, do jejich příjezdu. V případě, že byste museli vozidlo, vozidla přesunout, zaznamenejte jejich výchozí polohu, a to například pomocí spreje, kusu kamene, křídou, blátem apod.

Vypište zatím Záznam o dopravní nehodě. Nemáte-li tento formulář, sepište alespoň záznam o dopravní nehodě na jiný vhodný dokument, papír, který podepíšete vy a druhý účastník nehody. Tento formulář, dokument předáte co nejdříve příslušnému pojistiteli. Nezapomeňte, že záznam by měl především obsahovat identifikaci místa; čas, kdy došlo k dopravní nehodě; jména účastníků nehody; názvy a typy vozidel; příčiny dopravní nehody; průběh nehody. Máte-li s sebou fotoaparát nebo mobilní telefon se zabudovaným fotoaparátem, je vhodné si pořídit i fotografii nehody, pro jasnější dokumentaci.

Povinnost hlášení dopravní nehody

I když může dojít k tomu, že škoda při autonehodě nedosáhne 100 000 Kč, musíte volat policii v případech, kdy:

 • dojde k usmrcení jednoho z účastníků dopravní nehody,
 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby, například poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti aj,
 • dojde k poškození pozemní komunikace,
 • dojde ke zničení některé části pozemní komunikace, například zničení dopravní značky,
 • dojde k riziku poškození životního prostředí, a to vlivem úniku provozních kapalin,
 • nejste schopni zajistit plynulý provoz, případně jej po autonehodě obnovit,
 • se nedomluvíte s druhým účastníkem na zavinění autonehody.
 • Jméno pojišťovny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle (RZ) autaTísňová telefonní čísla