Blahopřání k životnímu jubileu

23.07.2013 19:59

20. července 2013 oslavil své významné životního jubileu 60 let náš dlouholetý člen sboru bratr Josef Odložilík. V předešlých letech zastával funkci pokladníka a starosty sboru. Touto cestou by jsme mu rádi poděkovali za obětavou práci ve sboru. Do dalších nastávajících let mu přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a mnoho úspěchů v hasičském, pracovním i osobním životě.