Důležité termíny akcí sboru pro rok 2013

21.01.2013 22:04

Seznam plánovaných akcí Sboru dobrovolných hasičů Rymice pro rok 2013

 

leden - návštěva školy - předání sponzorského daru

únor - 9.2. ostatky - vodění medvěda

           výroční schůze spolků v obci

březen - malování + nátěr v Hz

duben - 27.4. Pouť sv.Hostýn sv. Florián

             sběr železa, námětové cvičení škola

květen - úklid venkovních prostor Hz

              4.5. 16.00hod. mše sv. k sv. Floriánu

               příprava na hasič. soutěž StMP M + PHL

červen - 1-2.6. hasič. soutěž StMP M + PHL

červenec - brigáda pro oú

                 výpomoc při dechovkách

                 26. 7. zábava

srpen - 23.8. předhodová zábava

            24.8. hody mše sv.

září - hody Količín

         drakiáda pro děti, výlet děti?

říjen - sběr železa

          vinný sklep?

         promítání videa, ukončení sezony

listopad - invetarizace

               zazimování + kontrola techniky

prosinec - vepřové hody + košt domácích výpěstků

                návštěva školy - sponzorský dar

                štědrovečerní troubení

                28.12. valná hromada sobota