Víkendové hasičské soutěže u nás doma

05.06.2013 20:37

V sobotu  1. června  se  konal  za Hasičskou  zbrojnicí  v  Rymicích  6. ročník  soutěže  mladých  hasičů v  požárním útoku. Soutěž je zařazena do Středomoravského poháru mládeže. Měli jsme velký strach z deštivého  počasí, ale po  osmé hodině se  obloha vyjasnila, takže v devět hodin kdy soutěž začínala už bylo jasno, že počasí nám vydrží. V kategorii mladší žáci soutěžilo 11 družstev. Vítězem se stali žáci ze Štípy před Miškovicemi. Třetí místo patřilo žákům z Ludslavic a na pěkném čtvrtém skončili domácí žáci z Rymic. V kategorii starší žáci startovalo 12 družstev. První místo obsadili Mysločovice A, za nimi skončilo družstvo z  Rackové, na třetím  pak Sazovice a čtvrtá příčka  připadla starším žákům z Rymic. Celkově to byla určitě pěkná soutěž.

V neděli  2. června  pokračovala  PHL taktéž u nás  za hasičskou  zbrojnicí , v požárním útoku o pohár starosty obce v kategorii muži, ženy.  Ráno jsme vzhlíželi k obloze s velkými obavami. Okolo deváté hodiny  se počasí  umoudřilo  a po  celou dobu soutěže bylo počasí  jako vymalované. Velmi slušně obsazené obě kategorie nás velmi  potěšili.  Od  desáté hodiny začalo mezi sebou měřit  nejrychlejší časy, 30 družstev  mužů.  Časem 17.48 brali první  místo muži z Pravčic, druhé pak za čas  17.50 muži z Mladcové  a na  třetím  s  časem  17.50 skončili  muži  ze Špiček.  Naše  mladé  tvořící  se  družstvo poprvé na  PHL velmi pěkně zvládlo požární  útok a s časem 19.54 na pravém terči a časem 20.74 na levé terči, obsadili 16 příčku. Po skončení kategorie mužů začalo mezi sebou zápolit 13 družstev žen. Po celkově  pěkném boji  patřilo  první  místo děvčatům z  Pravčic  za čas 17.23, jako  druhé  skončily děvčata ze  Zahnašovic  časem  18.01 a třetí  příčku obsadily  děvčata  z  Radíkova  za čas  18.23.  Bezchybné  rozhodování rozhodčích manželů Vladimíra a Ludmily Gábových z Kunovic, pana Františka Crháka a Zdenka Janalíka, přispělo k velmi dobré úrovni celé soutěže.