Jak volat na tísňovou linku

20.01.2013 21:14

 

 Tísňová volání

 
 
 


155 - ZÁCHRANKA
(Zdravotnická záchranná služba - ZZS)


150 - HASIČI
(Hasičský záchranný sbor - HZS)


 

 158 - POLICIE
(Policie ČR - PČR)
 


 112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS
- k oznámení jakékoliv mimořádné události

 

 

 

 156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE
(není ve všech městech a obcích)

 

 

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma !!!

 

 

Co říct ?

 
 
 

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem.

Obvyklá sada otázek:

 • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

 • Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

 • Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)

 • Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Upřesnění místa události:

 • V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
  adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla - červené i modré )
  patro a jméno majitele bytu
  jak najít dům (hlavně na sídlištích)

 • Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
  stručný a výstižný popis místa události,
  např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

 

Itegrovaný záchranný systém

 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek (záchranářských a dalších subjektů) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

 

 

Základní složky:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Policie České republiky

Ostatní složky:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • ostatní záchranné sbory,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
 
Kdy volat 112 ?
 
 
 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobílních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE !

 

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.

V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

 1. je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty
 2. na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem)
 3. na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu
 4. umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině

POZOR !
- vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu
- vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího
- každé volání je zpětně dohledatelné - o všem existují záznamy

 

 
Kdy volat 150 ?
 

Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod
- tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce

(hašení, vyprošťování, nebezpečné látky apod.)

Číslo tísňového volání 150 je odbavováno na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) společně s tísňovým číslem 112

 

 

 

Kdy volat 155 ?
 
 
 

Vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotnickými následky.
Volejte zejména tehdy, jestliže jde o tyto stavy:

 • neobvyklé tlaky či bolest na prsou
 • potíže s dechem, dušnost
 • porucha vědomí, bezvědomí, křeče
 • vážnější úraz
 • otrava léky či chemikáliemi
 • a další vážné stavy

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, volejte, dle potřeby, lékařskou službu první pomoci.

 

 

Kdy volat 158 ?
 
 

Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číslo 158 je odbavováno na operačním středisku Policie ČR

 

 

 
Autor, zdroj: www. ppomoc.cz

Jak vypadá volání na tísňovou linku

 Odkaz na web, který zveřejnil autentické záznamy hovorů na jednu z tísňových linek - Autentické záznamy hovorů na linku 155.

 

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR