Pozvánka na členskou schůzi SDH

26.08.2013 22:27

POZVÁNKA

 

Starosta sboru dobrovolných hasičů Rymice

 

 

Svolává na úterý 3. září 2013 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.

Začátek jednání v 18. 30 hodin na hasičské zbrojnici.

 

Program:

1) Kontrola zápisu ze srpnové  schůze

2) Finanční stav pokladny

3) Zhodnocení hodových akcí

4) Příprava a účast na Holešovských dožínkách 8. září 2013

5) Naplánované akce září - říjen

6) Brigáda na Hz a sběr železa

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr                                                             

                                       Prosím Vás o Vaši účast                                   Fuksa Josef  starosta hasičského sboru