Pozvánka na členskou schůzi

14.04.2015 12:41

Starosta sboru SDH Rymice 


Svolává
na pondělí 20. dubna 2015 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti
projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!


     Začátek jednání v 18. 30 hodin na hasičské
zbrojnici


Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Zhodnocení  uplynulých události ve sboru březen - duben

3) Pouť sv. Hostýn 25.4. (sv.Florián)

4) Slavnost sv. Floriána u
nás neděle 3.5.

5) Požární sport

6) Brigády

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr


                   Prosím  Vás o Vaši účast !!              Fuksa Josef  starosta hasičského sboru