Pozvánka na členskou schůzi

22.05.2015 13:49


Starosta dobrovolných hasičů Rymice 


Svolává
na pondělí 25. května 2015 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti
projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!


     Začátek jednání v 18. 30 hodin na hasičské
zbrojnici

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Zhodnocení  uplynulých události ve sboru duben - květen

3) Organizace soutěže mladýchhasičů (StMP MH) 30.5.

4) Příprava soutěže PHL 20.6.

5) Požární sport

6) Brigády

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr

  

Žádám Vás o Vaši účast                                    

 Fuksa Josef 
 
starosta hasičského sboru