Pozvánka na členskou schůzi

22.09.2015 20:29

 

 

Starosta dobrovolných hasičů

 

Svolává na úterý 29. září 2015 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!

     Začátek jednání v 18. 00 hodin na hasičské zbrojnici

 

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Zhodnocení události ve sboru srpen - září

3) Úklid všech prostor Hz

4) Požární sport 2015

5) Příprava akcí do konce roku

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr

 

                   Prosím Vás o Vaši účast                                     Fuksa Josef  starosta hasičského sboru