Pozvánka na členskou schůzi

12.05.2013 16:37

Vedení sboru dobrovolných hasičů Rymice

Svolává na úterý 21. května 2013 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.
Začátek v 18.hodin na hasičské zbrojnici.
 

Program:

1) Kontrola zápisu z březnové schůze

2) Finanční stav pokladny

3) Informace o novém zásahovém vozidle

4) Zhodnocení akcí (osvobození, brigáda oú. sv. Florián,)

5) Příprava soutěží (1-2června StmPM +PHL)

6) Požární sport

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr  

        starosta sboru fuksa josef