Pozvánka na členskou schůzi

24.06.2013 05:10

Vedení sboru dobrovolných hasičů Rymice

Svolává na pondělí 24. června 2013 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.
Začátek v 18.30 hodin na hasičské zbrojnici.
 

Program:

1) Kontrola zápisu z březnové schůze

2) Finanční stav pokladny

3) Informace z okrskové schůze (14.6.)

4) Zhodnocení akcí (1-2 června StmPM+PHL)

5) Zábavy ???

6) Požární sport

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr  

        starosta sboru fuksa josef