Pozvánka na členskou schůzi

11.08.2013 13:37

Starosta sboru dobrovolných hasičů Rymice

 
Svolává na čtvrtek 15. srpna 2013 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.
         Začátek v 18.30 hodin na hasičské zbrojnici.
 

Program:

1) Kontrola zápisu z červnové  schůze

2) Finanční stav pokladny

3) Příprava - zábavy 23.8. 2013 (EXPO PENSION)

4) Příprava - Rymické hody neděle 25.8. 2013

5) Brigáda na hasičské zbrojnici

6) Požární sport

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr                                                                                                    Fuksa Josef  starosta hasičského sboru