Pozvánka na členskou schůzi

27.11.2013 19:25

 

Starosta SDH Rymice

Svolává na úterý 3. prosince 2013 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.

Začátek jednání v 18. 00 hodin na hasičské zbrojnici

 

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Hlavní body ze zářijové členské schůze a říjnové výborové schůze

3) Zhodnocení  akcí září, říjen, listopad

4) Naplánované akce v prosinci

5) Příprava výroční valné hromady

6) Finanční příspěvek obce

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr                                                             

                                      

Prosím Vás o Vaši účast                                     Fuksa Josef  starosta hasičského sboru