Pozvánka na členskou schůzi

02.02.2014 17:14

Pozvánka

Starosta sboru SDH Rymie

 

Svolává na úterý 11. února 2014 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná.

Začátek jednání v 17. 00 hodin na faře

 

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Zhodnocení činnosti sboru v roce 2013

3) Schválení Vnitřního řádu sboru  

4) Informace o vyřízení obecné, vázané živnosti a koncese na prodej alkoholu

5) Žádost o dotaci z MAS Moštěnka

6) Nejbližší akce sboru

7) Různé

8) Diskuze

9) Závěr                                                             

                                      

Prosím Vás o Vaši účast                                     Fuksa Josef  starosta hasičského sboru