Pozvánka na členskou schůzi

16.06.2014 20:51

Starosta SDH Rymice

 

Svolává na pondělí 23. června 2014 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!

     Začátek jednání v 18. 30 hodin na hasičské zbrojnici

 

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Události ve sboru v měsíci červnu

3) Výročí sboru 125 let - příprava

4) Požární sport

5) Brigády

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr

                                                                 

                                      

Prosím Vás o Vaši účast                                     Fuksa Josef  starosta hasičského sboru