Pozvánka na členskou schůzi

31.07.2014 20:35

Starosta sboru
svolává na čtvrtek 7. srpna 2014 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti
projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!


     Začátek jednání v 18. 30 hodin na hasičské
zbrojnici

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Vyhodnocení události ve sboručerven -červenec

3) Nabídka výdělku peněz prosbor ke konci srpna

4) Požární sport

5) Brigády

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr