Pozvánka na členskou schůzi

03.11.2014 18:48


 

Starosta sboru SDH Rymice 


Svolává
na pondělí 10. listopadu 2014 členskou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti
projednávání programu je účast členů velmi nutná!!!


     Začátek jednání v 17. 30 hodin na hasičské
zbrojnici

Program:

1) Finanční stav pokladny

2) Vyhodnocení události ve sboru
v měsíc říjnu

3) Příprava Kateřinské zábavy

4) Akce do konce roku

5) Brigády (úklid garáže hz.)

6) Různé

7) Diskuze

8) Závěr

                                                                 

Prosím Vás o Vaši účast                                   Fuksa Josef  starosta hasičského sboru