Přání

07.03.2013 20:08

 Všem našim ženám, členkám našeho sboru přejeme k MDŽ, pevné zdraví a hodně úspěchů v osobnín a hasičském životě.