Prosinec

24.01.2013 11:11

Události ve sboru v roce 2012

 

PF 2013 Sbor dobrovolných hasičů Rymice Vám přeje do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a pohody.

 

Tak jako už každým rokem i letos na Štědrý den, ještě před večeří se uskutečnilo štědrovečerní troubení. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, z nichž každá se dvěma muzikanty chodila dům od domu a vytrubovala koledy. Společně jsme přáli místním občanům krásné, veselé a požehnané svátky vánoční, a také hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční valná hromada

V sobotu 29.12. 2012 se konala na hasičské zbrojnici Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Rymice. V úvodu valné hromady jednatelka sboru sestra Iveta Odložilíková přivítala všechny přítomné bratry a sestry hasiče. Zástupce družebního sboru z Lidečka, sousedy hasiče z Količína, bratra Antonína Sklenáře delegáta OSH Kroměříž a zástupce místních složek. Po uvítání se ujal slova starosta sboru Josef Fuksa, aby zhodnotil činnost rymických hasičů za rok 2012. V úvodu své zprávy řekl, že jeho hodnocení nebylo jednoduché, jelikož ve funkci starosty sboru se ocitl čtrnáct dnů před samotnou valnou hromadou. Poděkoval odstupujícím členům výboru za odvedenou práci ve sboru. Krátce se zmínil o činnosti zasahové jednoky, o akcích které se konaly v roce 2012, požárním sportu a vyzvedl mladé hasiče - starší žáky, kteří obhájili loňské prvenství v Českomoravském poháru mládeže v požárním útoku. Dále přednesl plán práce na rok 2013, zmínil se o lepší aktivitě, zvlášť mladších členů sboru. V závěru své zprávy poděkoval všem za práci pro sbor a popřál přítomným pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. S finančním stavem pokladny seznámil členy sboru hospodář bratr Pavel Zakopal. O požárním sportu se v krátkosti zmínil velitel sboru bratr Josef Bakalík. Revizní zprávu přečetl bratr Jiří Smýkal. V diskuzi pozdravil a krátce zhodnotil schůzi delegát OSH Kroměříž bratr Antonín Sklenář. Následně pak starosta obce ing. Martin Bartík, který nastínil úmysl rekonstrukce hasické zbrojnice a poděkoval hasičům za dobrou spolupráci a brigády pro obec. Ve svém diskuzním příspěvku starosta sboru z Količína, bratr Zdenek Horák kladně zhodnotil práci mezi sousedy a předal milý finnační dárek pro mladé hasiče. Pak postupně přednesli své pozdravení zástupci místních složek a pozvaní hosté. Na závěr starosta sboru bratr Josef Fuksa popřál všem v sále Hz pevné zdraví, štěstí, osobní a pracovní úspěchy v roce 2013 a pozval všechny na malé občerstvení. Příjemná nálada u dobrého moku panovala téměř do půl noci.