Schůze výboru

03.02.2013 18:01

       Pozvánka

Starosta dobrovolných hasičů Rymice

                         

Svolává na úterý 19. února výborovou schůzi sboru. Z důvodu závažnosti projednávání programu schůze je účast členů velmi nutná.

Začátek v 18.hodin v jednací místnosti na faře.