Prevence

Tísňová telefonní čísla

V ohrožení života volejte tísňové číslo 112, telefonní spojení na Integrovaný záchranný systém fungující v rámci celé Evropské unie.

 

Tísňové linky:

 

Hasičský záchranný sbor
 

Zdravotnická záchranná služba

 
Městská policie
 
Policie ČR
150   155   156   158