Prevence

Jak se chovat při zpozorování požáru

19.01.2013 21:24
Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události - zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS. Hasiče voláme když: hoří se stala dopravní nehoda...

Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě

20.01.2013 07:38
, Jak se chovat při dopravní nehodě Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala, nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení, nebo zranění osoby, nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (zákon č....

Jak volat na tísňovou linku

20.01.2013 21:14
   Tísňová volání       155 - ZÁCHRANKA (Zdravotnická záchranná služba - ZZS) 150 - HASIČI (Hasičský záchranný sbor - HZS)    158 - POLICIE (Policie ČR -...

Ochrana obyvatelstva před povodněmi

26.01.2013 06:42
Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k ochraně obyvatelstva při povodních.   Co dělat, když hrozí povodně Odborníci radí, jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni  Jsou stanoveny tři...

Varování - signály, výstrahy

26.01.2013 11:57
Varovný signál         JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" zvuková ukázka kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca...